073-374-6880

הכשרת מחסן

אישור לבניית מחסן עם רישיון עסק למחסן

מבקשים להוסיף מחסן לעסק? חשוב לדעת כי למרות הרפורמות בתחום, עסקים רבים המבקשים לבנות מחסן נדרשים לבקש היתר בניה למחסן ולהוציא עבורו רישיון עסק מתאים. 

הגדרת מחסן בחוק 

על פי חוק, מחסן מוגדר כמבנה נפרד מהעסק, ייעודי לאחסון פריטים שונים לרבות חומרי גלם, סחורות ותוצרים סופיים. למעשה קיימים סוגים רבים ושונים של מחסנים במידות, מאפיינים וצרכים שונים. החוק עושה אבחנה בין שני סוגי שימוש במחסנים, האחד מחסן כללי והשני מחסנים עם פריטים ספציפיים הנדרשים בהליך רישוי מיוחד. לא אחת יש צורך לקבל אישור לבניית מחסן לעסק מרשויות רלוונטיות לצד רישיון עסק למחסן.

מי זכאי לקבל רישיון עסק למחסן 

יש לדעת כי כל עסק הנדרש ברישוי גם נדרש ברישוי מחסן במידה שגודלו הינו מעל חמישים מ”ר. זאת בין אם הוא מקורה או לא. יוצאים מהכלל הינם מחסנים הבנויים בצמוד לחנות קמעונית אשר כל תכולת המחסן מיועדת למכירות ופעילות שוטפת של החנות, ושאינם נדרשים בהוצאת רישוי. בנוסף, במקרים שהמחסן מיועד רק לצורכי אחסון וגודלו אינו עולה על חמישים מ”ר יתכן שלא יהיה צורך להוציא עבורו אישור לבניית מחסן, בהתאם להגדרת פריט של העסק בצו רישוי עסקים. כך למשל, עבור מחסנים קטנים מחמישים מ”ר בעסק שפרטיו נדרשים בפיקוח יש צורך בקבלת היתר מיוחד לפתיחתם. תחת הגדרה זו ניתן למצוא מחסנים לאחסון תרופות, מוצרי קוסמטיקה, מזון, ציוד רפואי וכדומה. 

פניה לאגף הרישוי ברשות מקומית

לשם קבלת היתר בניה למחסן יש להוציא גם רישיון עסק למחסנים שמונפק על ידי הרשות המקומית באגף רישוי עסקים. באגף הרישוי גם מספקים מידע אודות תנאים לקבלת היתר מבוקש, הדרישות עבור הכשרת מחסן, התאמת מבנה המחסן לפרטים שיאוחסנו בו וכל מסמך נוסף שיש לצרף לבקשה. כמו כן, כל רשות מקומית, עירייה או מועצה יכולה להציג תנאים משלה לבניית מחסן ויש מקומות בהם הליך קבלת האישור לבניית מחסן פשוטה יותר ממקומות אחרים. יתכנו מצבים בהם יהיה צורך בתשלום היטל השבחה עבור בניית מחסן. 

הגשת בקשה לרישיון עסק למחסן

בקשה לרישיון עסק למחסן מוגשת לאגף רישוי עסקים ברשות המקומית ויש לצרף אליה כל מסמך רלוונטי. את הבקשה תבדוק ועדת האגף ותחזור עם תשובה לאחר כחודש. במידה והבקשה לא תהיה שלמה מגישה יידרש לבצע תיקונים והשלמות ולהגישה מחדש. כמו כן, בכדי לייעל את הליך הגשת הבקשה ולמנוע עיכוסים או סירובים, עדיף לבצע את ההליך בליווי של גורם מקצועי המתמחה בהוצאת היתרים ורישיונות שונים לעסקים.

נוהלי מכס עבור הכשרת מחסן 

מלבד רישיון לעסק, לקבלת היתר בניה עבור מחסן יש גם צורך באישורו של גובה המכס, הבוחן באם המחסן עומד בנדרש ממנו. בין היתר הכשרת מחסן נדרשת בהתאמה בין המחסן המתועד לבין אופי וסוג הפריטים שיאוחסנו בו. כמו כן, גובה המכס גם בוחן את כישורי מנהל המחסן והיותו מתאים לתפקיד והיות מנהל העסק והמחסן נטולי עבר פלילי. את הבקשה לגובה המכס יש להגיש עם תשריט מפורט, חתום על ידי מהנדס מורשה, הכולל כתובת ומיקום מדויק של המחסן, גודלו וחלוקת שטחיו, איך מגיעים אליו ומה יש בסביבתו. בנוסף, בפני גובה המכס יש להציג אישורי ביטוח נגד פריצות עבור תכולת המחסן או ערבות בנקאית בסכום תואם לערך תכולתו של המחסן.

אישורים של רשויות נוספות

מלבד אישור של גובה מכס, לשם קבלת רישיון היתר בניה לעיתים קרובות יש גם צורך לעמוד בדרישות של רשויות נוספות, כדוגמת:

  • מחלקת הנדסה – הבוחנת את עמידת המבנה בדרישות היתרי בניה ללא חריגות.
  • כבאות- מגיש הבקשה נדרש לעמוד בכל דרישות מכבי אש בהתאם לאופי הסחורה, סוג המבנה שמתועד כמחסן ומיקומו.
  • נגישות- בהתאם לפעילות וייעוד המחסן ייבדק הצורך באישור נגישות לבעלי מוגבלויות למחסן.
דילוג לתוכן