073-374-6880

תמונת נושא רישוי בניה
סמל רישוי בניה

רישוי בניה

רישוי בניה הוא הליך אשר בסיומו מקבלים היתר בניה. במסגרת הליך רישוי, יש על עורך הבקשה (אדריכל/ הנדסאי אדריכלות) להגיש בקשה לתיק מידע ולאחר שיתקבל תיק המידע, להגיש בקשה להיתר. לאחר שימולאו דרישות הרשות, יתקבל היתר הבנייה. במסגרת הגשת הבקשה לתיק המידע, תידרש לרוב מפת מדידה עדכנית, חתומה ע”י מודד מוסמך. במקרים מסוימים, יידרש דו”ח אגרונום. במסגרת הבקשה להיתר, יהיה על עורך הבקשה להכין גרמושקה (סט תכניות), למנות מתכנן שלד (קונסטרוקטור/ מהדס בניין) וכן יועצים נוספים בהתאם למהות הבקשה, כגון יועץ אינסטלציה, סוקר קרקע, יועץ מיזוג, יועץ תנועה וחניה ועוד.

 

הליך רישוי בנייה עורך בין 4-18 חודשים והכל בהתאם לסוג הבקשה ואופי הוועדה המקומית. קיימים היום שלושה הליכי רישוי:

  • הליך רישוי מקוצר
  • הליך רישוי ללא הקלות
  • הליך רישוי עם הקלות

 

במסגרת הליך הרישוי המקוצר, ניתן לקבל היתר בנייה לאחר 45 ימי עסקים מיום הגשת הבקשה להיתר. במסגרת הליך רישוי מלא ללא הקלות, ניתן לקבל החלטות וועדה תוך 45 ימי עסקים והיתר לאחר 30 ימי עבודה, מרגע הגעת המסמכים ומילוי דרישות הוועדה במסגרת הליך רישוי מלא כולל הקלות, החלטת הוועדה עשויה להתקבל תוך 90 ימי עסקים והיתר לאחר 30 ימי עבודה, מרגע הגשת המסמכים ועמידה בדרישות הוועדה. ישנם הליכים העלולים לעכב את הליך הרישוי, ביניהם התנגדויות (במקרים של פרסום הקלות) סירוב לחתום על הגרמושקה, בעיות רישומיות והמצאת מסמכי בעלות או אישור זכויות מחברות משכנות.

 

מוזס רישוי ותכנון, הינו משרד העוסק בקידום הליכי רישוי והיתרי בניה. בטיפול המשרד היום עשרות תוספת בניה, הרחבות, טיפול בחריגות בניה והליכי רישוי מסוגים שונים. השוני בטיפול של מוזס רישוי ותכנון ממשרדים אחרים הוא שמשרדנו מטפל בכל הליכי הרישוי על כל היבטיו מול גופים שונים לרבות חברות משכנות, רשות מקרקעי ישראל, משרד המשפטים עוד.

 

נוסף על כך, מוזס רישוי ותכנון הינו משרד אשר עבר הכשרה מאסיבית במערכת רישוי זמין עם תחילת המעבר למערכת המקוונת בשנת 2016.נכון להיום, המשרד הוא אחד המשרדים השולטים במערכת רישוי זמין ברמה הגבוהה ביותר בארץ. מערכות המשרד מותאמות כולן למערכת רישוי זמין ומאפשרות התנהלות שוטפת ומדויקת מול רשויות הרישוי השונות. בנוסף, משרדנו מציע בדיקת היתכנות באופן מידי. פנו אלינו עוד היום ונבדוק מה ניתן לבנות במגרשכם, מה ההליך במסגרתו ניתן להוציא היתר ומהו הזמן הצפוי להשלמתו.

Skip to content