073-374-6880

היתר בניה לפרגולה – כיצד לקבל אישור?

סעיף 145 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965, קובע כי כל עבודת בניה (למעט שינוי פנימי בדירה) בין אם מדובר בבניה חדשה או תוספת בניה לבניין קיים, מחוייבת בקבלת היתר בניה מרשות הרישוי המקומית.  בהתאם לסעיף 145ג לחוק התכנון והבניה, בשנת 2014 אושר תיקון 101 (הידוע בכינויו "רפורמת הפרגולות" או "חוק הפרגולות") במסגרתו נקבעו סוגי עבודות ושימושים הפטורים מהיתר בניה.

האם לפי חוק הפרגולות, כל פרגולה פטורה מהיתר? מהם התנאים לקבלת הפטור? איזה אישורים נדרשים? להלן כל התשובות לשאלות בדרך לקבלת האישורים הנדרשים לבניית הפרגולה.

 

האם ניתן לבנות פרגולה ללא היתר?

כן, במקרים מסויימים ניתן לבנות פרגולה ללא צורך בהיתר בניה אך על מנת לקבל פטור מהיתר לבניית הפרגולה חייבים לעמוד בכל הדרישות והתנאים של החוק. חשוב לציין כי פטור מהיתר בניה אינו פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לתכנית החלה במקום ולהנחיות המרחביות של הרשות המקומית.

 

מהו חוק הפרגולות?

חוק הפרגולות הינו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה אשר נכנס לתוקף בתאריך 01.08.2014 במטרה לייעל ולשפר הליכי הרישוי. במסגרת התיקון נקבעו מבנים ועבודות הפטורות מהגשת בקשה להיתר בניה כמפורט בתקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), התשע"ד-2014.

התיקון מפריד בין עבודות הפטורות מהיתר בניה ולבין עבודות הפטורות מהיתר בניה אך מחוייבות בדיווח באמצעות טופס מקוון לרבות האישורים הנדרשים.

 

מהן התקנות לבניית פרגולה פטורה מהיתר בניה?

"מצללה (פרגולה)" – מבנה בלא קירות, הבנוי מחומרים קלים, שתקרתו משטח הצללה, ובלבד שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה ומהווים 40 אחוזים ממנו לפחות; יראו מבנה כאמור כמצללה גם אם על תקרתו מותקן קירוי שקוף או שהמרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה האמור עשויים מחומר שקוף;

הקמת פרגולה פטורה מהיתר, ובלבד שמתקיימים בה תנאים אלה:

  • שטחה אינו עולה על 50 מ"ר או על ¼ משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הכול לפי הגדול יותר;
  • המצללה תוקם על גבי הקרקע או גג המבנה, אלא אם כן נקבעה הוראה בהיתר, בהנחיות המרחביות או בתכנית שלפיה מותרת הקמת מצללה במקום אחר;
    כללה המצללה קירוי שקוף, הקירוי האמור יותקן בצמוד לתקרת המצללה ולא יחרוג מהיקף המצללה;
  • הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה וכן כי כשל מבני במצללה לא יתרחש בנקודת העיגון למבנה ולא יגרום לכשל מבני במבנה.

 

כיצד להוציא היתר בניה לבניית פרגולה?

ככל שהפרגולה המבוקשת עומדת בכל תקנות הפטור תימסר הודעה ערוכה לרשות הרישוי דרך מערכת מנהל התכנון "דיווח על ביצוע עבודות ומבנים הפטורים מהיתר" להודעה יצורף אישור מהנדס מבנים כפי שפורט לעיל. במקרה בו הפרגולה המבוקשת אינה עומדת בכל תקנות הפטור יידרש היתר בניה בהתאם להליך הרישוי התואם את הבקשה על פי החוק. בניית הפרגולה בין אם בהליך הפטור מהיתר ובין אם בהליך שאינו פטור מהיתר תהיה בהתאם לתכניות התקפות והחלות במקום ובהתאם להנחיות המרחביות של הרשות המקומית.

 

סיכום

חוק הפרגולות נועד להקל על תהליך קבלת היתרי בניה עבור עבודות ומבנים מסויימים ולעיתים אף פוטר מקבלת היתר בניה כלל. כך למשל, בניה של פרגולה בחצר יכולה להיות בהליך פטור מהיתר כל עוד העבודה המבוקשת עומדת בכל התנאים והדרישות המפורטות בחוק, בתכניות החלות במקום ותואמת הנחיות מרחביות של הרשות המקומית.

רוצים לבנות פרגולה בחצר או על הגג ומתלבטים בגלל הבירוקרטיה? פנו אלינו עוד היום ואנו נדאג להתאים לכם את ההליך המהיר ביותר וללוות אתכם בכל צעד.

קוביית רישוי עסקים

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן