073-374-6880

הוצאת רישיון לגידול קנאביס רפואי

אודות רישיון לגידול קנאביס

 

בגין הפוטנציאל העסקי, ולאור השוק הגדל במהירות והסיכוי לתשואות גבוהות, יזמים רבים מעוניינים לקבל רישיון לענף הקנאביס הרפואי. למעשה הוגשו עד היום מאות בקשות של יזמים לגידול  קנאביס, ועוד לא מעט בקשות עבור ייצור, הפצה ואספקה. 

יחד עם זאת, כל מי שמעוניין בייצור, גידול, החזקה, הובלה, בדיקה, מחקר, הנפקה והפצה של קנאביס רפואי על מוצריו השונים, נדרש לקבל  רישיון ייעודי. מדובר ברישיון העונה לפקודת הסמים המסוכנים ולדרישות יחידת הקנאביס הרפואי של משרד הבריאות המכונה יק"ר. אלו הליכים מורכבים שיש לבצעם בקפידה עם ליווי של גורם מקצועי.

ייחודו של צמח הקנאביס

הקנאביס הינו צמח ששייך למשפחת הקנאביים המכיל קרוב לשלוש מאות חומרים פעילים, כאשר יותר משישים מהם נחשבים לקנאבינואידים. החומרים שהקנאביס מכיל יכולים לסייע למגוון בעיות וצרכים בריאותיים ורפואיים. כך למשל, הוא מסייע בהקלת כאבים, משפיע על רמת התיאבון, מונע תחושות של בחילה, מוכר כבעל יכולת לסייע למחלות שונות כדוגמת פרקינסון, סרטן, מחלקות דלקתיות, טרשת נפוצה, פריצת דיסק, איידס, אלצהיימר, כאבים כרוניים, פיברומיאלגיה ועוד. 

בימינו אישור לשימוש בקנאביס רפואי הותר כבר ליותר משלושים אלף איש ורבים בוחרים ליטול את הצמח על פני תרופות, בגין מידת האפקטיביות שלו והיותו כמעט נטול תופעות לוואי. מספר זה עתיד לעלות בקרוב וכן יעלו מספר הרופאים המאשרים שימוש בקנאביס. יחד עם זאת, קנאביס נמצא עדיין תחת פקודת הסמים המסוכנים ולכן גידולו כפוף לחוקים ותקנות מחמירים ביותר.

התייחסות החוק לגידול והפצת קנאביס רפואי

 

למרות שקנאביס אינו מוכר כתכשיר או כתרופה, משרד הבריאות מתייחס אליו ככזה מעצם היות מוצריו מיועדים לצרכים רפואיים. בסוף שנת 2016 משרד הבריאות בהתאם להחלטת הממשלה, יצא ברפורמה בכל הקשור לייצור קנאביס רפואי והפצתו. הרפורמה נועדה להסדיר נוהלי ייצור והפצת קנאביס, עם הפרדה ברורה של כל שלב החל מגידול הצמח, הפצתו ועד קבלתו על ידי מטופלים. העמידה בנוהל המכונה 151 – IMC-G.A.P מהווה קנה מידה לשם קבלת רישיון גידול קנאביס. כמו כן, מעצם היות הקנאביס מוגדר בפקודת הסמים המסוכנים כסם הוא גם נדרש גם באישור של יק"ר ממשרד הבריאות. 

 

על משמעות הרפורמה 

 

רפורמת הקנאביס שאושרה על יד ממשלת ישראל בשנת 2016 נועדה להסדיר את נושאי הגידול והשימוש בקנאביס רפואי. הרפורמה הייתה אמורה כבר להיכנס לתוקף באופן מלא, אולם בפועל היא מיושמת באופן חלקי. אם עד היום מכירת קנאביס רפואי בוצעה ישירות מול חברות הפצה, בעקבות הרפורמה קנאביס רפואי עתיד להימכר רק בבתי מרקחת, בעלי רישיון ייעודי למטרה זו שיסופק על ידי היק"ר. מדובר כבמאה בתי מרקחת בכל רחבי הארץ שיקבלו אישור למכירת קנאביס למטופלים נושאי מרשם.

כמו כן הרפורמה חילקה את שרשרת הייצור והאספקה של הקנאביס לחמישה מרכיבים של מגדלים, מנביטים, בתי ייצור, בתי מסחר ובתי מרקחת. כל גורם בשרשרת נדרש לעמוד בתקנות ובתנאים ספציפיים. חשוב לציין כי חוות, מפעלים וחברות שכבר פועלים בתחום ואשר לא יעמדו בדרישות הרפורמה ייסגרו.

 

איך מוציאים רישיון לגידול קנאביס רפואי?

 

1. תקן לגידול קנאביס

 

בכדי לגדל קנאביס רפואי יש צרוך לעומד בדרישות תקן שהוגדרו על ידי אנשי מקצוע מעולם הרפואה וממשרד החקלאות ותחומים רלוונטיים נוספים. זאת בדומה לתקן של גידול פירות וירקות  גלובלגאפ ולמפרט של WHO- ארגון הבריאות העולמי עבור צמחי מרפא. על פי תקן זה מוגדרים תנאים נדרשים לשם גידול הצמח, עם בקרה שוטפת ותוך עמידה בדרישות בטיחותיות, סביבתיות וחקלאיות. חשוב להבין כי רק חוות גידול ו/או ריבוי שיעמדו בדרישות של התקן יוכלו לקבל אישור לגידול קנאביס ממשרד הבריאות, המהווה תנאי הכרחי לקבלת רישיון לעסק בתחום. 

2. מתחילים בקבלת בקוד לעסק מול משרד הבריאות

 

על מנת לזכות ברישיון לגידול קנאביס יש קודם כל לקבל קוד עוסק ייחודי. מדובר באישור מקדים, שהינו חיוני לשם פתיחה של עסקים בענף הכוללים:

  • חוות גידול- חווה שבה מגדלים זנים שונים של צמחי קנאביס לצרכים רפואיים. 
  • משתלה- המכונה גם חוות ריבוי, בה מגדלים, מפתחים ומטפחים זנים שונים של קנאביס ומספקים אותם לחוות גידול.

3. בקשה עבור קוד עסק

 

בתי עסק העונים להגדרה של חוות גידול או חוות ריבוי ורוצים לגדל קנאביס רפואי, יכולים להגיש בקשה עבור קוד עסק ייחודי. הבקשה תיבדק על ידי מחלקת יק"ר של משרד הבריאות וייבחן באם המגיש עומד בדרישות הסף עבור הרישיון ואם אין נתונים כנגדו שיכולים לפסול את הבקשה. לא אחת מגיש מבקשה שאינו עומד בדרישות הסף יקבל במייל דרישות עבור הבהרות או ביצוע השלמות או תיקונים, וכן לשליחת כתב טיעון התומך במתן האישור. 

במידה והבקשה תאושר, החלטת מחלקת יק"ר תשלח למגיש במייל, עם אישור לקוד עסק שיכול להיות עם או ללא תנאים. מדובר למעשה באישור ראשוני עבור הקמת העסק עוד טרם עיסוק ומגע עם הקנאביס עצמו. 

בכדי לקבל אישור ראשוני לשם קוד עסק עבור גידול קנאביס רפואי יש לעמוד במספר תנאי סף בסיסיים. בתור התחלה מגיש הבקשה חייב להיות תאגיד ישראלי או אזרח ישראלי שגילו מעל עשרים וחמש. כמו כן הוא נדרש להגיש אישורים ממשטרת ישראל  דרך יחידת יק"ר. בנוסף יבדקו שאין מידע הפוסל את מגיש הבקשה או עובדיו, למשל בגין מצב נפשי, פשיטת רגל וכדומה.

 

4. מבדק תשתיות עבור גידול קנאביס רפואי

 

לאחר שמגיש הבקשה קיבל אישור ראשוני ואישור לקוד עסק, תבחן התאמת בקשתו לדרישות עבור גידול קנאביס רפואי. זאת על ידי שני מבדקים עיקריים: האחד עבור תשתיות החווה והשני עבור הליכי הגידול. רק בסיומם ניתן לקבל רישיון עיסוק של ליק"ר. 

מבדק  תשתיות הינו  מבדק מקדים שמיועד לבחון תשתיות ניהוליות ופיזיות ובחינת איכות אבטחה של החווה, באופן שתואם את דרישות התקן. בתום שלב זה תקבל החווה אישור ראשוני שעימו היא יכולה לפנות למשרד הבריאות לשם קבלת רישיון עבור חומרי ריבוי. במידה ומגיש הבקשה עבר את מבדק התשתיות, מחלקת יק"ר תבחן את כל נתוניו, שיש לו את כל המסמכים הנדרשים ושהם מולאו באופן תקין. כמו כן תיערך בדיקה נוספת עבור מידע הפוסל את מגיש הבקשה. בהתאם לתוצאות הבדיקות יחליטו ביק"ר באם להעניק אישור, באם לפסלו ובאם יש צורך  בהבהרות, השלמות ותיקונים נוספים.

5. מבדק אימות

 

גם לאחר קבלת אישור להקמת חווה עבור גידול קנאביס רפואי, הבדיקות לא מסתיימות. בהמשך בית העסק נדרש בבדיקת אימות המתקיימת לאחר שהחווה כבר מגדלת את צמחי הקנאביס. מבדק אימות מיועד בין היתר לבחון את יישום התקנות של הליכי גידול ובקרה נאותה של היבולים. במידה ובדיקות אלו עברו בהצלחה החווה תזכה לקבל אישור  MC-GMP. בסיומו של הליך זה אפשר לפנות לקבלת רישיון עסק.

השקעה  בגידולי קנאביס

 

חשוב להבין כי שוק הקנאביס הינו ענף חקלאי ייחודי ואין זה מספיק להיות חקלאי מנוסה מהשורה. בכדי לקבל רישיון לגדל קנאביס יש צורך לעמוד בשורה ארוכה של דרישות ותקנות. כמו כן יש להכיר היטב את תכונות הצמח הזה על זניו השונים, תנאי גידולו, מחלות ומזיקים שמהם הוא סובל ואמצעי צריכתו השונים, וכן להכיר טכנולוגיות גידול חדישות שמעלות את תפוקות הייצור לצד יכולת לספק מענה מדויק ואיכותי לצרכים רפואיים שונים בארץ ובעולם.

 

בנוסף, יש לקחת בחשבון כי הפתיחות של מדינות שונות ברחבי העולם לענף זה, והעלייה ניכרת במספר המגדלים, מובילות לירידת מחירי הצמח ורכיביו השונים. מנגד, השוק מצביע על ביקוש הולך וגובר למוצרים מתקדמים שניתן לפתח מצמח הקנאביס. לכן לפני שבוחרים להשקיע בגידולים אלו יש גם לבחון את התפתחות התחום בקנה מידה ארצי ועולמי. מעבר לכך יש לזכור כי מעצם היותו סם, קנאביס מושך אליו גם גורמים לא אמינים ולכן יש לבחון היטב כל גורם המבקש להשקיע בגידול הצמח והפקתו.

 

חברת הליכי רישוי מומלצת

 

אם אתם מחפשים חברת הליכי רישוי מומלצת קבלת אישור לגידול קנאביס, כדאי שתפנו אל מי שמתמחה בתחום הרישוי העסקי כדוגמת מוזס רישוי ותכנון. מדובר בחברה מנוסה, מוכרת ומוערכת, שהיתרי רישוי הינם התמחותה היחידה, אשר מספקת היתרים לגופים רבים ושונים מעולם העסקים והבניה לרבות הוצאת רישיונות לגידול קנאביס רפואי. החברה מתמחה בקידום הליכי רישוי לעסקים ופועלת בטווח זמנים מוגדר מראש, עם הליך כמה שיותר יעיל ומהיר.

יכולות אלו מבוססות על הכרות מעמיקה ורבת שנים עם הרשויות הרלוונטיות, ויכולת להתאים את הליך הבקשה לכל רשות. ניסיון החברה וצוותיה המיומנים מאפשרים לה ליישם צעדים נטולי טעויות אשר מהוות גורם מרכזי לעיכוב בקבלת הרישיון המבוקש. התשלום לחברה מבוצע בשלבים, בהתאם לקצב ההתקדמות, וכל ההליך מבוצע בשקיפות מלאה מול הלקוח. כמו כן, לחברה ידע עדכני בכל הקשור לרפורמת גידול קנאביס, לצד הכרות מעמיקה עם הרשויות הרלוונטיות.

 

 לאחר שישנו רשיון לגידול קנאביס יש להכשיר מגרש לצורך גידול קנאביס ואת זה יש לעשות עם חברה שמתמחה בתחום כמו מוזס רישוי ותכנון.

קוביית רישוי עסקים

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן