073-374-6880

היתר בניית חניה בבית פרטי

תקנות עבור תוספת חניה 

בגין הצפיפות הרבה בערי הארץ, חניה צמודה לבניין מגורים, משרד, בית עסק או בית מסחר הינה מצרך חיוני. אכן, לרבים המבקשים לקנות נכס חדש, דירה או בית עסק, חשוב שהנכס יכלול גם חנה פרטית. יחד עם זאת, יש לדעת כי תוספת חניה למבנה או מתחם פרטי, ציבורי או מסחרי, נדרשת בהיתר בניה ייעודי. קבלתו מותנית בעמידה בדרישות תקן למקומות חניה, שהינו חלק מתקנות תכנון ובניה.

מונחים עיקריים

בכדי להבין את התקנות עבור תוספת חניה יש תחילה להכיר את הגדרות בתחום זה. להלן מספר דוגמאות להגדרות עיקריות:

 • מקום חניה– שטח לחניה של רכב אחד, שכולל שטח לחנייתו של הרכב ושטח המאפשר כניסה ויציאה מהחניה. שטח זה משתנה במידותיו לרכבים פרטיים, משאיות ואוטובוסים.
 • חניון– שטח או מבנה ייעודי לחנייתם של כלי רכב.
 • חניון ציבורי– חניון כלי רכב המיועד לשימוש הציבור.
 • חניה תפעולית– חניה המיועדת להעלאה ו/או הורדה של נוסעים, לטעינת ופריקת סחורות, לתפעול הנכס או עבור רכבי הצלה ושירות.
 • מתע"ן– ראשי תיבות למערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים, על גבי מסילה או כביש, עם נתיב בלעדי או נפרד, באורך המתחיל בשישה קילומטרים המערכת מספקת מידי שעה לפחות שלושת אלפים מקומות לנסיעה.
 •  

דרישות התקן עבור מקומות חניה

דרישות התקן עבור אישור לחניה משנת 1983, שאליו נוספו עם השנים עוד דרישות, כולל בין היתר את הנושאים הבאים:

 • היתר בניהלחניה כולל בתוכו הוספת מקומות חניה בשטח המגרש, לרבות מספיק שטח לכניסת ויציאת רכבים.
 • מספר מקומות חניה- במרבית המקרים כמות מקומות החניה שיאושרו תהיה בהתאם לתוספות בניה מבוקשות. זאת מלבד מקרים בהם מתקיימים תנאים מיוחדים בתוכנית מתאר מקומית, למשל כאשר עוברת ביישוב רכבת. כמו כן, בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות, במקומות ציבוריים מספר מקומות החניה כולל בתוכו גם חניה נגישה לבעלי מוגבלויות.
 • סמכותו של מוסד תכנון- יש מקרים בהם למוסד תכנון יש את הסמכות לשנות את מספר מקומות החניה שנקבעו בתוכנית מתאר מקומית. יתרה מכך, יש מקרים שבהם יותר למוסד תכנון הקטנת מקומות חניה מהמוסכם בחוק, במידה שההפחתה מתאימה לצורכי תחבורה ותכנון של האזור. כמו כן, בתכנון מגרשי חניה סמוכים עם מעבר חופשי ביניהם, הרשות יכולה לשנות את מספר מקומות החניה בכל מגרש, בתנאי שסך מקומות החניה יותאם לדרישות החוק.
 • חניית אופניים- היתר בניה יכלול גם מספר של מקומות חניה עבור אופניים בהתאם לייעוד השטח ובאופן נגיש ונאות. במקום ייעודי לחניית אופנים יש צורך בהתקנת מתקנים מתאימים דו צדדיים, שמאפשרים קשירת ונעילת אופניים, כאשר כל צד נחשב בתקן כמקום חניה אחד.
 • חניה לאופנועים- היתר בניה גם כולל מקומות חניה עבור אופנועים, בהתאם לייעוד השטח. המקומות לחנייה נדרשים להיות בשטח המגרש ויכללו עוגן קשירה מחובר לקיר או לקרקע, כך שניתן יהיה לנעול או האופנוע.
 • חניה תפעולית- היתר בניה יקבע גם את מספר המקומות עבור חניה תפעולית, בהתאם להגדרות השימוש בשטח, וזאת בנוסף למקומות חנייה רגילים.
 • מפרצי חניה- רשות הרישוי יכולה גם לקבוע שיש לבנות בשטח מפרצי חניה עבור העלאת והורדת נוסעים בשטח המגרש או בסמוך לו. 
 • בניין לשימור-  במגרשים של בניינים המיועדים לשימור ניתן להפחית מקומות חנייה על פי החלטה של ועדה מקומית או בהתאם לתוכניות של הבניין.
 • חניון ציבורי- בתוכנית מתאר מקומית או בתוכנית בניה מפורטת, ובהתאם לחוות דעת של הגוף המתכנן, חניון ציבורי יכול להירשם כמכר שאין בו תרומה. זאת לצד הערת אזהרה המייעדת אותו רק למטרה זו.

הנחיות לתכנון חניה

תכנון מקומות החניה, על הקרקע ובתת הקרקע, יהיה לפי הוראות משרד התחבורה והבטיחות בדרכים- הנחיות לתכנון חניה: "הנחיות לתכנון חניה, פרק ד': תכנון חניונים, משרד התחבורה" ו-"הנחיות לתכנון חניה, פרק ה': מתקנים מכניים בחניונים, משרד התחבורה " , על עדכוניהם.

לאור העובדה כי תכנון החניות ככלל והחניונים בפרט הינו הליך מורכב המצריך מיומנות ומקצועיות של אנשי מקצוע מהתחום, נקבע בהוראות כי ניתן לחרוג מההנחיות הללו בשל אילוצים ממשיים הניתנים לשימוש סביר ובלבד שהתכנון יהיה כפוף לתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה) תשמ"ג – 1983, תקנות התעבורה תשכ"א – 1961, וכן תקנות והנחיות הרשויות המקומיות.

בתקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה), התשמ"ג- 1983 נקבע כי הקמת חניון ציבורי תעשה על פי תכנית מאושרת. סדרי החניה בחניון ציבורי תקבע הרשות המקומית, ורשאית היא לקבוע הוראות לעניין הסדרי מינויים בחניון והכל בהתאם לקבוע בחוק ובהתאם לגודל המינימלי עבור כלי רכב שונים.

כך למשל בחניון מסחרי, מס' מקומות החניה עבור כלי רכב שונים ייקבע בהתאם לזכויות הבניה תוך הפרדה בין ישוב עם מתע"ן ויישוב ללא מתע"ן:

 • חניות רכבים- 1 מקום חניה לכל 25 מ"ר עד 150 מ"ר, תלוי שטח מסחרי בנוי.
 • חניות אופניים- 1 לכל 300 מ"ר (ניתן למקם עד 50% ממקומות החניה לאופניים מחוץ לבניין).
 • חניות אופנועים- 1 לכל 200 מ"ר.
 • מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי פרטים 8.110 ו-8.271 בתוספת השנייה לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, יהיו נוסף על סך כל מקומות החניה הנדרשים.

מידות חניה לרכב פרטי

מידות חניה סטנדרטיות הן 5X2.5 מ'.
לפי התקנות המידות של החניה משתנות במידה והיא ליד גדר או בין 2 מכוניות בין 5X3 מ' ל- 5X2.3 מ'.

האם יש הבדל בחוק בין חניה תת קרקעית ובין חניה מקורה (סגירת חנייה) לבית פרטי?

כן, לרוב התקנות מבדילות בין חניה מקורה לחניה תת קרקעית.
חניה תת קרקעית בבית פרטי תבוא על חשבון המרתף של הבית ולכן לא נפוץ לתכנן חניות תת קרקעיות בבית פרטי.
לא רק זאת אלה שגם הירידה למרתף חניה גוזלת שטחים רבים כך שיותר נכון לתכנן חניה מקורה, מרתפי חניה יהיו לרוב רק בבתי יוקרה בעלי מגרשים מאוד גדולים.

מוזס רישוי ותכנון אדריכלי הינה חברה המטפלת בעשרות בקשות לתוספת חניה וחניונים.
לחברה יש ניסיון רב ברשויות רבות בכל הארץ, היכרות ועבודה שוטפת עם יועצי החניה ומחלקות התנועה השונות בכל רשות' החברה אישרה מאות חניות בכל סוג שהוא לרבות מכפילי חניה, חניונים תת קרקעיים וחניות סטנדרטיות.

לבדיקה ותחילת תהליך התקשרו אלינו עכשיו.

 

 

קוביית רישוי עסקים

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן