073-374-6880

היתר בניה להתקנת פאנלים ומערכות סולאריים (פוטו וולטאית)

מהי מערכת פוטו וולטאית?

מערכת סולארית הופכת את קרינת השמש לאנרגיה חשמלית המכונה גם אנרגיה פוטו וולטאית. תהליך הפקת אנרגיה זו נעשה באמצעות פאנלים סולאריים המהווים מרכיב עיקרי (אך לא היחיד) של כל המערכת הסולארית והוא אחראי להפוך את אנרגיית השמש לזרם חשמלי ישיר. פאנלים סולריים עמידים בפני גשם, רוח וברד ומותקנים בדרך כלל על גג המבנה בזווית הפונה אל השמש או ישירות על הקרקע. מיקום הפאנלים הסולאריים הינו קריטי וחייבים לוודא כי באזור המבוקש אין מחסור באור השמש שכן, קיימותה של אנרגיה סולארית משתנה מאוד בהתאם לכמות השמש שאזור מסוים מקבל.

אנרגיה ירוקה שאינה פולטת מזהמים וחסכון משמעותי בעלויות צריכת החשמל הם  רק חלק מהיתרונות המובהקים של המערכות הסולאריות אשר הופכות לפופולאריות וחשובות מאוד בעולם בו אנו חיים.
חשוב לציין כי ככל שהזמן מתקדם ניתן להבחין בירידה מתמשכת במחירים של הפאנלים הסולאריים ועל כן, אלו הופכים להיות יותר ויותר רלוונטיים בעבור כלל ציבור המתעניינים בהתקנת מערכת סולאריות על גג ביתם.

האם התקנת פאנלים סולאריים מצריכה היתר בניה?

תקנות התכנון והבניה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד- 2014 (ס.24)- תיקון 101, קובעות כי התקנת מיתקן פוטו-וולטאי פטורה מהיתר, ובלבד שיתקיימו תנאים אלה:

 1. המיתקן יותקן לפי תקן ישראלי ת"י 62548 – דרישות תכן בעבור מערכות פוטו- וולטאיות  (PV)
 2. הספק המיתקן (זרם ישיר) אינו עולה על 700 קילו ואט למבנה.
 3. א. המיתקן יותקן על גג מבנה שהוקם כדין ולא יבלוט מהיקף הגג; בגג משופע יונח המיתקן בצמוד לגג, ככל האפשר, ובכיוון שיפוע הגג; בגג שטוח לא יבלוט המיתקן ממעקה הגג.
  ב. במבנה שהוא מצללה, המיתקן יותקן כך שהמבנה ימשיך לעמוד בתנאים האמורים בתקנה 1 לעניין מצללה.
 4. על גג המבנה נותר מקום להתקנת כל המיתקנים האחרים הנחוצים על גג המבנה, לרבות מערכת סולרית לאספקת מים חמים ודרכי מוצא כהגדרתן בתקנות התכנון והבנייה.
 5.  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי המבנה יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב וכן כי כשל מבני במיתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות. נוסף על הודעה כאמור, הודעה על התקנת מיתקן שהספקו עולה על 50 קילוואט, תימסר לרשות הרישוי 45 ימים לפני ביצוע העבודה.

 

במידה והמערכות הסולאריות המבוקשות אינן עומדות בתנאים המפורטים בתקנות הפטור לעיל, יש להגיש בקשה להיתר בניה בהתאם לקבוע בחוק.

האם התקנת פאנלים סולאריים על גג מצריכה רישיון עסק?

צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג- 2013 קובע כי  רק מתקן המייצר חשמל בהספק העולה על 5 מגוואט יהיה טעון רישיון עסק לפי פריט 2.4 "תחנת כוח", וזאת ללא כל תלות במקורות האנרגיה המשמשים את אותו המתקן.
דהיינו, המתקן המייצר חשמל בהספק הנמוך מ 5 מגוואט לא יהיה טעון רישיון עסק.

האם התקנת פאנלים סולאריים על קראוון מצריכה רישיון עסק?

בהתאם לאמור לעיל ובשל העובדה כי שטח הקראוון הינו קטן ואינו יכול לשאת פאנלים סולאריים לייצור חשמל בהספק העולה על 5 מגוואט אלא בהספק הנמוך משמעותית מזה, התקנת פאנלים סולאריים על קראוון אינה מצריכה רישיון עסק.

שלבי ההתקנה של פאנלים סולאריים

התקנת מערכת סולארית ביתית אינה רק תהליך טכני, אלא גם בירוקרטי .

 1. תכנון הצבה ראשוני של המערכת אשר יאפשר למקסם את כמות הפאנלים בשטח ולמקם אותם בזווית היעילה ביותר לכיוון השמש, לקבלת תפוקה מקסימלית ואורך חיים ארוך ככל הניתן.
 2. הנפקת אישורים והיתרים נדרשים:
 • במידה והתכנון תואם את תקנות הפטור יש לדווח לרשות הרישוי הממונה על האזור על ביצוע עבודה, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי המבנה יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב וכן כי כשל מבני במיתקן לא יגרום לכשל מבני במבנה או בנקודת העיגון למבנה, הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות. נוסף על הודעה כאמור, הודעה על התקנת מיתקן שהספקו עולה על 50 קילוואט, תימסר לרשות הרישוי 45 ימים לפני ביצוע העבודה.
 • לחילופין, במידה והתכנון אינו תואם את תקנות הפטור, יש להגיש בקשה להיתר בניה לפי הקבוע בחוק. במסגרת היתר בניה יש להציג אישור של מהנדס חשמל מוסמך, אישור מהנדס מבנים, אישור רשות הכבאות, ומילוי כל דרישות העירייה לשם קבלת היתר בניה. במקרה זה, רק לאחר קבלת היתר בניה מאושר ע"י רשות הרישוי הממונה על האזור, ניתן יהיה להציב את הפאנלים הסולאריים לפי התכנון שיאושר.
 • הגשת בקשה לקבלת טופס 4 (חיבור לתשתיות חשמל ומים) עבור ההתקנה. חשוב לציין כי יש צורך להגיש טופס 4 (חיבור לתשתיות חשמל ומים) ואישור מינהל החשמל בין אם מדובר בהצבה התואמת את תקנות הפטור ובין אם מדובר בהצבה המצריכה היתר בניה.

  לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים, חברת החשמל תחליף את המונה בנכס למונה דו-כיווני ותתבצע התקנת המערכת באתר (*אישור משרד האנרגיה ניתן לקבל לאחר התקנת המערכת).

סיכום

ייצור חשמל ע"י אנרגיה סולארית הופך בשנים האחרונות לדבר נפוץ ומשתלם יותר ויותר, אך לפני שמתקינים פאנלים סולאריים חשוב להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום שכן, תכנון נכון ימקסם את הרווחים ויניב תפוקה לאורך זמן. התקנת פאנלים סולאריים כרוכה בין היתר בהליך בירוקרטי, במסגרתו יש לקבל אישורים והיתרים ממוסדות שונים בהתאם לתכנון המבוקש.

אנו עובדים בשיתוף פעולה עם חברות מובילות בתחום התקנת הפאנלים הסולאריים ונותנים שירותי רישוי בניה עד לקבלת היתר בניה הנדרשים לצורך ההתקנה.
צרו איתנו קשר עוד היום ותתחילו להרוויח מהשמש.

קוביית רישוי עסקים

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן