073-374-6880

חידוש תוקף היתר בניה

תקופת היתר הבניה עומדת להסתיים? חשוב לדעת שלא חייבים להוציא היתר חדש ובמקרים רבים ניתן להאריך ולחדש את ההיתר הקיים לתקופה של עד שלוש שנים. כך תוכלו לחסוך בעלויות עבור תשלומי אגרה ולקצר את הליך קבלת האישור. 

מהו היתר בניה ולכמה זמן הוא תקף?

היתר בנייה ניתן למשך 3 שנים ולאחר מכן פג תוקפו.
ניתן להאריך את תוקפו ל- 3 שנים נוספות, במצטבר עד 6 שנים לכל היותר מיום תוקפו של ההיתר במקורי.

לפני שנדון על חידוש היתר בניה, יש להבין מהו בכלל היתר בניה. מדובר ברישיון לבנות על שטח נתון ברמה שהיא יותר מאסטטית, הנדרשת בשינוי פנימי וחיצוני של מבנה לרבות שלד בניין, תשתיות משותפות ורכוש משותף. כך למשל, יש צורך בקבלת היתר בניה עבור בניית או הריסת בית או בניין, תוספות בנייה, הוספת קומה, ממ"ד או מרפסת, תוספת שטח חניה, בריכה פרטית, סלילת דרך ועוד.

את האישור מספקת ועדת תכנון ובניה מקומית של מועצה או עירייה, ולעיתים ועדת תכנון ובניה מחוזית. ללא היתרי בניה החוק אוסר על התחלת עבודות בניה, וזאת גם אם שולמו עבור העבודות כל ההיטלים והאגרות הנדרשים. לשם קבלת ההיתר יש להגיש לוועדת תכנון ובניה ברשות המקומית בקשה מסודרת לתיק מידע, שכוללת מפות מדידה עדכניות אשר נחתמו על ידי גורם מוסמך וכן לעמוד בכל הדרישות של הרשויות השונות. בנוסף, ישנם מצבים בהם קיים צורך בהגשת דוח של אגרונום הכולל גרמושקה ומינוי של מהנדס בניין או קונסטרוקטור ואנשי מקצוע נוספים. כל זאת בהתאם למאפייני עבודות הבניה ואופי בקשת היתר בניה, כדוגמת סוקר קרקעות, יועץ חניה ותנועה, יועץ מערכות מיזוג ועוד. 

יש לציין כי מדובר בהליך ממושך האורך מספר חודשים ומוצע במסלולים שונים של הליך מקוצר, הליך עם הקלות והליך ללא הקלות. בנוסף, ישנם מקרים בהם ניתן להגיש בקשה עבור חידוש היתר בניה והארכת תוקפו.

דרישות התקן עבור הארכה ו/או חידוש היתר בניה 

על פי תקן היתרי בניה, הארכה או חידוש של היתר בניה מותנים בגורמים הבאים:

  • גורם התכנון שסיפק את היתר הבניה יוכל להאריך את תוקפו או לחדשו לתקופה של שנתיים, ובמקרים מסוימים לעוד שנה נוספת, ובסך הכל חידוש היתר לא יעלה על שלוש שנים ממועד פקיעת היתר הבניה. בסך הכולל, תקופת היתר בניה לא תעלה על חמש שנים ובמקרים חריגים תוכל להגיע לשש שנים.
  • ההיתר לא יחודש או יוארך אם נמצאה על פי חוק סיבה למנוע קבלתו.
  • במידה ששונתה זהות בעל הזכויות על הקרקע או בעלי ההיתר, קיימת בידי רשות הרישוי זכות שלא לחדשו ולדרוש את הנפקתו מחדש בהתאם לבעל זכויות או זהות חדשה.
  • במקרים בהם מבנה נהרס ו/או ניזוק עקב אירועים שונים כמו שריפה, ובמידה ומהנדס אישר שמצב המבנה מאפשר לשקמו, ניתן לבקש חידוש היתרים עבור הנכס. זאת כמובן כל עוד החידוש אינו סותר את החוק.
  • לאחר שפקע מועד היתר הבניה לא ניתן לחדשו אלא יש להוציא היתר בניה חדש, עם בחינה מחודשת של הבקשה, כולל הגשת תוכניות, תשלום מלא של אגרה וכל מסמך, אישור וייעוץ מקצועי רלוונטי נוסף. כאמור, יש לשלם עבורו את כל אגרות הבניה במלואן.

סיבות לאישור או סירוב לחידוש והארכת היתר בניה

בשנים שעברו, היתר בניה שסופק על ידי ועדת תכנון ובניה היה תקף לשנה אחת בלבד. כיום התקן שונה והיתר בניה ניתן לתקופה של שנתיים עם תוקף לשלוש שנים. יחד עם זאת, במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה עבור חידוש היתר בניה לתקופה של עד סך כולל של שש שנים. הסיבות לחידוש והארכת היתר בניה קשורות בין היתר למקרים שבהם הוכח כי מדובר בעבודות מורכבות בהיקפן ומרכיביהן. כמו כן, במקרים בהם מאושרות עבודות בניה בשלבים, לא אחת מאפשרת ועדת תכנון ובניה חידוש שלבי בניה נוספים בתקופה יותר ממושכת. 

מנגד, לא יחודש היתר בניה ואף יופקע במקרים בהם עבודות הבניה לא החלו תוך שנה ממועד קבלת ההיתר. זאת בנוסף למקרים בהם עבודות הבניה הופסקו טרם השלמתן לתקופה עולה על שנה. במקרים אלו היתר הבניה יופקע ויהיה צורך בהוצאת בקשה חדשה להיתר בניה.

מניעים להגבלת תקופת היתרי בניה 

יש מספר סיבות עיקריות שבגינן החוק מורה על הגבלת תקופת היתרי בניה:

  • בכדי לקבל היתר בניה יש צורך לעמוד במספר תנאים, כמו התאמה תכנונית לסביבה, לצורכי בטיחות וכדומה. תנאים אלו אינם קבועים ועם הזמן יכולים לחול בהם שינויים ולהפוך לפחות מתאימים או רלוונטיים. לכן היתרי הבניה עצמם והאפשרות לחדשם מוגבלים לתקופות מוגדרות. 
  • עם השנים תקנות ותנאי בניה יכולים להשתנות באופיים ומידת החמרתם, ומה שהותר לבניה בעבר יכול שלא להתאים לימינו. כך, הגבלת תקופת היתרי הבניה מבטיחה שמרבית עבודות הבניה יותאמו לדרישות עדכניות של התקן והחוק. 
  • עבודות בניה מעצם מהותן מפריעות להתנהלות הסביבה, מזהמות, מרעישות, מסכנות את הסביבה, מפריעות לחזותה ועוד. לכן, מטרת הרשויות היא לרכז עבודות אלו ולמנוע את התפרסותן על גבי תקופות יותר מידי ממושכות.
  • הגבלת תקופת בניה וחידושה מעודדת מימוש זכויות בניה ומונעת מצבים שבהם לא ימומשו למשך תקופות ממושכות.

הליך חידוש היתר בניה 

חידוש היתר בניה הוא ללא ספק יותר קצר, פשוט וזול מהוצאת היתר בניה חדש. עלות חידוש ההיתר תהיה עשרה אחוז מעלות היתר בניה חדש, ובמקרים אחרים היא תגיע לחמישים אחוז מסכומה של האגרה. יחד עם זאת, חשוב להגיש בקשת חידוש נכונה ומדויקת ללא טעויות, בהתאם לדרישות ועדת תכנון ובניה. לכן כדאי לבצע הליך זה בסיוע וליווי של חברה מקצועית אשר חידוש היתרים הינו התמחותה העיקרית.

 חברה מומלצת להיתרי בניה 

חידוש היתר בניה יש לבצע כאמור עם חברה מקצועית אשר מתמחה בחידוש היתרים. דוגמא טובה לכך הינה חברת מוזס רישוי ותכנון, אשר מתמחה ומטפלת רק בהליכי רישוי ותכנון, לרבות כל מה שקשור להיתרי בניה ולחידושם. לחברה ידע וניסיון רב בתחום, וכן היכרות מעמיקה עם הרשויות השונות, אופן פעולתן וההליכים שיש לבצע מולן. יכולות אלו מייעלות את הליך הבקשה ומגדילות סיכוי לאישורה, מונעות טעויות ומקצרות את משך אישור הבקשה.

קוביית רישוי עסקים

השאירו פרטים ואחזור אליכם בהקדם

דילוג לתוכן